Motto dnia. [INSPIRACJE]

Nie usiłuj naginać biegu wydarzeń do swoich pragnień, lecz swoje pragnienia do biegu wydarzeń – a będziesz szczęśliwszy.

– Epiktet z Hierapolis