Autorytet

prof. Barbara Skarga(1919-2009) Szanowna pani profesor Barbara Skarga. Cudowna i elokwentna osoba, jakich mało. Jakich mało było i jakich jest …